Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 14:30-15:30

Πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη

Συντονισμός: Θανάσης Καλογερέσης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο)

Ανακοινώσεις-ομιλητές:

  1. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην πόλης της Κέρκυρας ως μοχλός ανάπτυξης | Ευτυχία Χαρισοπούλου (Υποψήφια διδάκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

  2. Η πολιτιστική χαρτογράφηση ως προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου: Η περίπτωση των Παλαιών Βόλου | Ασημίνα Πατρινού, Νικόλαος-Γεώργιος Καραχάλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

  3. Ο αστικός τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης των πόλεων και η επίπτωση της πανδημίας του COVID 19: Η περίπτωση της Αθήνας | Σοφία Σκορδίλη (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Θανάσης Καλογερέσης (ΑΠΘ), Γιώργος Μαυρομμάτης (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)