Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 12:00-13:30

Καλλιτεχνική εργασία σε συνθήκες πανδημίας: διαπιστώσεις, αναστοχασμοί, προοπτικές

Διοργάνωση: Ομάδα έρευνας για την καλλιτεχνική εργασία

Συμμετέχοντες: