Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 10:00-11:30

Ψηφιοποίηση και κοινωνική-πολιτιστική ανάπτυξη

Συντονισμός: Μάρθα Μιχαηλίδου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ανακοινώσεις-ομιλητές:

  1. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και άυλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου | Ελένη Λινάκη, Κωνσταντίνος Σερράος (ΕΜΠ)

  2. Τα ψηφιακά παιχνίδια σαν εργαλείο για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία | Κώστας Καρπούζης, Ελίνα Ροϊνιώτη, Ελεάνα Πανδιά, Γιάννης Σκαρπέλος (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  3. Η ανεξάρτητη παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών στην Ελλάδα ως αντανάκλαση εγχώριων και παγκόσμιων οικονομικοπολιτικών τάσεων και η αναζήτηση μιας ενιαίας δημιουργικής ταυτότητας | Ελίνα Ροϊνιώτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

  4. Smart cities to interconnectivity nodes | Μάριος Χατζηδαμιανός, Creators of Cosmos